Midatron-BMU_clipped_rev_1.pngMidatron-BMU_clipped_rev_1.png

Midatron BMU

De MIDAC Battery Monitor Unit (BMU) is bedoeld voor gebruik als een standalone logging unit die het voertuig- en/of batterijgebruik bewaakt. Het verzamelt en slaat informatie op over batterijstroom, spanning en temperatuur.
De BMU wordt tussen de accu en het voertuig gemonteerd en heeft ingebouwde accuspannings-, stroom- en temperatuurmetingen. Tijdens bedrijf slaat de BMU continu informatie op met geschiedenislogboeken, gebeurtenissen en directe logwaarden. De algemene status van de BMU wordt aangegeven met de blauwe LED op de voorkant van de BMU.
De BMU communiceert draadloos met de MIDAC Access Service tool. Alle verzamelde gegevens worden, na import, gepresenteerd in de MIDAC Access Service tool waardoor het gemakkelijk te begrijpen is.

Veiligheid
De BMU is beveiligd tegen wijziging van parameters met een pincode, standaard ingesteld op 2451 (niveau 1) en 3562 (niveau 2). De pincode kan worden gewijzigd met de tool MP Access Service.
Stroommeting
De BMU heeft een ingebouwde 24-bit ADC die een extreem hoge resolutie mogelijk maakt en met de shunt-type sensor kan een zeer goede nauwkeurigheid worden bereikt. Kalibratie gebeurt met de tool MIDAC Access Service.
Spanningsmeting
De voedingsspanning wordt gemeten door de ingebouwde 24-bits ADC die een zeer hoge resolutie en nauwkeurigheid biedt. Kalibratie gebeurt met de tool MIDAC Access Service.
Temperatuurmeting
BMU interne temperatuur wordt gemeten met een NTC 10k @ 25 graden sensor, met een nauwkeurigheid van ongeveer ±1ºC.
Historisch logboek
De BMU slaat de informatie over de laad-/ontlaadcycli op in het historische logboek dat kan worden uitgelezen met behulp van de MIDAC Access Service-tool. Alle logs zijn voorzien van een tijdstempel met behulp van de ingebouwde klok en kalender. De geschiedenislogboeken kunnen op twee manieren worden gegenereerd. Door een interval binnen de BMU of gepland om de 24 uur.
De toestandsmachine bewaakt de batterijstroom en schakelt van ontlaad- naar oplaadtoestand naar ontlaad- naar oplaadtoestand enzovoort. Bij het opstarten gaat de BMU altijd naar de ontlaadstatus. De stroom wordt één keer per seconde gemeten. De laadstatus wordt ingevoerd als de laadstroom >5A wordt gemeten gedurende een opeenvolgend aantal seconden dat is gedefinieerd in de parameterinstelling Drempelniveau laadstatus. Als een ontlaadstroom wordt bewaakt, wordt de teller voor opeenvolgende metingen teruggezet naar 0. Tijdens het opladen wordt de stroom >5A of <-5A elke seconde bemonsterd en samengevat voor een periode van seconden die is gedefinieerd in Drempelniveau ontlaadstatus. Als de samengevatte stroom <0A is aan het einde van de periode, wordt de ontlaadstatus ingevoerd. Anders wordt de samengevatte stroom gereset en begint een nieuwe periode.
Bij het verlaten van de laadstatus wordt een historisch logboek opgeslagen in het BLU-geheugen als de ontladen Ah van de huidige cyclus groter is dan 1 Ah als het geplande 24-uurs logboek niet wordt gebruikt.
Bij gebruik van de geplande 24-uurs logboeken wordt elke dag om middernacht één historisch logboek gegenereerd. Alle gemeten en berekende parameters worden voor deze 24 uur samengevat en als één logboek opgeslagen. De afzonderlijke parameters worden elke minuut tijdelijk opgeslagen om ervoor te zorgen dat stroomverlies geen gegevensverlies veroorzaakt.
De werkelijke batterijcapaciteit moet worden ingesteld in de BLU-configuratie. Als de juiste capaciteit niet wordt ingevoerd, worden de geschiedenislogboeken gegenereerd, maar worden SOC enz. niet correct berekend.
Het historische logboek is cyclisch, d.w.z. als het interne geheugen vol raakt, worden de oudste logboeken vervangen door nieuwe. Met 1024 kB loggeheugen slaat de BLU 456 geschiedenislogs op.
Logboek
In het gebeurtenislogboek worden alarmen die actief en inactief worden opgeslagen samen met informatie over de huidige firmware enz. Alle logboeken zijn voorzien van een tijdstempel met behulp van de ingebouwde klok en kalender en kunnen worden uitgelezen met behulp van de MP Access Service-tool.
Het gebeurtenislogboek is cyclisch, d.w.z. als het interne geheugen vol raakt, worden de oudste logboeken vervangen door nieuwe. Met 1024 kB log-geheugen slaat de BMU 224 event logs op.
Direct loggen
Tijdens bedrijf is de BMU geconfigureerd om continu informatie over batterijstroom, spanning en batterijtemperatuur op te slaan. Alle logboeken zijn voorzien van een tijdstempel met behulp van de ingebouwde klok en kalender en kunnen worden uitgelezen met behulp van de MP Access Service-tool.
De parameter Interval stelt de tijd in seconden tussen elk log in, indien ingesteld op 0 is de log-functionaliteit uitgeschakeld. Wanneer de Intervalwaarde wordt gewijzigd, behalve wanneer deze is ingesteld op 0, worden alle logboeken verwijderd.
De instant log is cyclisch, d.w.z. als het interne geheugen vol raakt, worden de oudste logs vervangen door nieuwe. Met 1024 kB loggeheugen slaat de BLU 17940 instant logs op.
Laadstatus (SOC)
De BLU berekent de batterij-SOC door integratie van ampère-uren die worden opgeladen en ontladen. Als de batterijspanning >2,5 VPC is en de stroom < 10 % van de batterijcapaciteit gedurende vijf minuten, wordt de SOC-teller teruggezet op 100 %.
Kalibratie
De spannings- en stroommeting kan worden gekalibreerd met behulp van de MP Access Service-tool. Bij het uitvoeren van de kalibratie moet het verschil tussen punt 1 en punt 2 groter zijn dan 10000 mA voor stroom en 1000 mV voor spanningen. Als het verschil kleiner is, wordt er een foutmelding weergegeven.
Statistieken wissen
Alle logboeken kunnen worden gewist via de MP Access Service-tool, Configuratiemenu. Het wordt aanbevolen om alle statistieken te wissen voordat u een nieuwe meting uitvoert.

Winkelwagen